Centre Mèdic Carnet9

Política de privacitat

A CENTRE MEDIC PASSEIG SL ens preocupem per la privacitat i la transparència.

A continuació, indiquem detalladament el tractament de les dades personals que realitzem, així com tota la informació relacionada.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

CENTRE MEDIC PASSEIG SL

B66864885

Ctra. Santpedor 169 – 08242 – Manresa – BARCELONA

info@carnet9.com

 

Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades (DPD):

WINDAT PRO GES SL

Ctra. Santpedor 169 – 08242 – Manresa – Barcelona

dpo@windat.eu

 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a CENTRE MEDIC PASSEIG SL estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. També té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, CENTRE MEDIC PASSEIG SL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercir materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se a dpo@windat.eu o Ctra. de Vic 47 08242 Manresa – Barcelona

Quan s’enviïn comunicacions comercials utilitzant l’interès legítim del responsable com a base legal, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades per aquesta finalitat.

El consentiment atorgat és per a totes les finalitats indicades la base legal del qual és el consentiment de l’interessat. Vostè té dret a retirar aquest consentiment en qualsevol moment, sense afectar la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En el cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.

 

1. Tractament de les dades dels contactes web

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A CENTRE MEDIC PASSEIG SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat d’atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials i/o newsletters. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites. No es prendran decisions automatitzades a partir de les dades facilitades.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d’un contracte: Atendre la seva sol·licitud.
 • Consentiment de l’interessat: Enviar comunicacions comercials i/o newsletters, fins i tot per via electrònica.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a CENTRE MEDIC PASSEIG SL provenen de: El propi interessat.

2. Tractament de les dades del correu electrònic

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A CENTRE MEDIC PASSEIG SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de prestar-li els serveis que ens ha sol·licitat, donar resposta a les seves sol·licituds d’informació i enviar-li comunicacions comercials. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites. No es prendran decisions automatitzades a partir de les dades facilitades.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d’un contracte: Atendre la seva sol·licitud.
 • Consentiment de l’interessat: Enviar comunicacions comercials, fins i tot per via electrònica.
 • Interès legítim del Responsable: Contactar i enviar comunicacions comercials segons l’interès demostrat.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a CENTRE MEDIC PASSEIG SL provenen de: El propi interessat.

3. Tractament de les dades de videovigilància

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A CENTRE MEDIC PASSEIG SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, béns i instal·lacions fent servir sistemes de videovigilància. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites. No es prendran decisions automatitzades a partir de les dades facilitades.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran durant un màxim de 30 dies, excepte comunicació a Forces i Cossos de Seguretat, i/o Jutjats i Tribunals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Missió en interès públic: Garantir la seguretat de les persones, béns i instal·lacions.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 • Si escau, a les forces i cossos de seguretat de l’Estat, així com a Jutjats i Tribunals, amb la finalitat d’aportar les imatges si s’ha comès un delicte (requisit legal).

Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a CENTRE MEDIC PASSEIG SL provenen de: El propi interessat.

4. Tractament de les dades d’alta clients – contractes – pressupostos

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A CENTRE MEDIC PASSEIG SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, així com enviar comunicacions comercials i/o newsletters sobre els nostres productes i serveis. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites. No es prendran decisions automatitzades a partir de les dades facilitades.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió i durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:                   

 • Execució d’un contracte: Gestió administrativa, comptable i fiscal de clients.
 • Consentiment de l’interessat: Enviament de comunicacions comercials i/o newsletters fins i tot per via electrònica.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 • Administració Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals (requisit legal).
 • Entitats financeres, amb la finalitat de girar els rebuts corresponents (requisit contractual).

Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a CENTRE MEDIC PASSEIG SL provenen de: El propi interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

 • Dades identificatives.
 • Adreces postals i electròniques.
 • Informació comercial.
 • Dades econòmiques.

5. Tractament per a la gestió de revisions mèdiques per a l’obtenció / renovació de permisos o llicències

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A CENTRE MEDIC PASSEIG SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per a la realització d’exploracions i tramitació del resultat de les exploracions de les aptituds psicofísiques per a l’obtenció / renovació de permisos o llicències, enviament de comunicacions comercials i/o informatives i enviament d’avisos del seu venciment per a la renovació. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites. No es prendrà cap decisió automatitzada en funció de les dades facilitades.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Totes les dades seran eliminades quan l’interessat així ho sol·liciti, sempre respectant els terminis previstos per la legislació respecte a la prescripció de responsabilitats.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d’un contracte: Legislació específica per a la renovació/expedició del seu permís.
 • Consentiment de l’interessat: Enviament de comunicacions comercials, informatives i/o newsletter.
 • Consentiment de l’interessat: Rebre informació relacionada amb la llicència i canvis legislatius que puguin afectar-la.
 • Consentiment de l’interessat: Rebre recordatori via email, correu postal o missatges/sms de la caducitat de la llicència per a la seva renovació.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 • Administració Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals (requisit legal).
 • Autoritats Centrals de Tràfic (DGT) i Administració pública amb competència en la matèria, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals (requisit legal).
 • Organisme públic amb competència en la matèria, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals (requitat legal).

Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a CENTRE MEDIC PASSEIG SL provenen de: El propi interessat.

Es tracten les següents categories de dades especials: salut.

6. Tractament de les dades de reserves

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A CENTRE MEDIC PASSEIG SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar la  gestió de dades de les reserves de dia i hora que l’usuari pot sol·licitar. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites. No es prendran decisions automatitzades a partir de les dades facilitades.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió i durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d’un contracte: Gestió fiscal, comptable i administrativa de clients.
 • Consentiment de l’interessat: Enviament de comunicacions promocionals, fins i tot per via electrònica.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països:

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a CENTRE MEDIC PASSEIG SL provenen de: El propi interessat.