Centre Mèdic Carnet9

Certificat Mèdic animals perillosos

CENTRE MÈDIC CARNET9 està autoritzat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya per  realitzar i emetre certificats d’aptitud psicofísica per la obtenció o renovació de la llicència para la tinença d’animals potencialment perillosos, de conformitat amb l’establert a la llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment Perillosos.

A aquesta llei es considera animals potencialment perillosos tots els que, sent utilitzats com a animals domèstics o de companyia, pertanyen a races que tinguin capacitat de causar la mort o lesions a les persones o a altres animals. Entre els gossos potencialment perillosos figuren: Dogo Argentí, American Staffordshire Terrier, Rottweiler, Pitt Bull Terrier, Fila Brasileiro, Staffordshire Bull Terrier, Tosa Inu, Akita Inu y seus encreuaments.

Documentació necessària:

  • Una foto recent.
  • Carnet de identitat original en vigor (DNI/NIE).