Centre Mèdic Carnet9

Avís legal

1. OBJECTE

El present avís legal regula l’ús i utilització al lloc web www.carnet9.com, del qual és titular CENTRE MEDIC PASSEIG SL (d’ara endavant, PROPIETARI DE LA WEB).

La navegació pel lloc web del PROPIETARI DE LA WEB comporta la seva acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions publicades en aquest avís legal, advertint que aquestes condicions podran ser modificades sense notificació prèvia per part del  PROPIETARI DE LA WEB,  i en aquest cas es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible.

Per això és recomanable llegir atentament el seu contingut en cas de desitjar accedir i fer ús de la informació i dels serveis oferts des d’aquest lloc web.

L’usuari a més, s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i el present Avís Legal, i respondrà davant del PROPIETARI DE LA WEB o davant de tercers, de qualssevol dany i perjudici que pogués causar-se com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

Qualsevol utilització diferent a l’autoritzada està expressament prohibida, per això el PROPIETARI DE LA WEB podrà denegar o retirar l’accés i el seu ús en qualsevol moment.

2. IDENTIFICACIÓ

El PROPIETARI DE LA WEB, en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informa que:

 • El seu nom social és: CENTRE MEDIC PASSEIG SL.

 • El seu nom comercial és: Carnet9.

 • El seu CIF és: B66864885.

 • El seu domicili social és a: Carretera de Vic, 47 – 08242 Manresa – BARCELONA (ESPANYA).

 • Està inscrita en el Registre Mercantil de BARCELONA 1 Full 492741 Número entrada 36134835 Diari 1247 Assentament 2777 Tom 45586 Foli 102.

 • Altres registres públics en els quals aparegui l’ entitat: Transit B-22703.

El titular de l’ activitat ostenta els títols acadèmics següents:

 • Miguel Andreu Mazon; Col. Número 6803 al Col·legi Oficial de Metges de Barcelona. Llicenciat  en Medicina i Cirugia i les seves àrees específiques després de residència al Hospital Clinic Provincial de Barcelona. Titulació expedida a Espanya.

 • Jaume Peligró Arnau ; Col. Número 22703 al Col·legi Oficial de Metges de Barcelona. Llicenciat en Medicina i Cirugia i les seves àrees específiques després de residència al Hospital Clinic Provincial de Barcelona. Titulació expedida a Espanya.

3. COMUNICACIONS

Per a comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

 • Tel: 936071043.

 • Email: info@carnet9.com

Totes les notificacions i comunicacions entre usuaris i el PROPIETARI DE LA WEB es consideraran eficaces, amb caràcter general, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.

4. CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ

El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït. No obstant això, el PROPIETARI DE LA WEB pot condicionar la utilització d’alguns dels serveis oferts en el seu web al previ emplenament del corresponent formulari.

L’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui al PROPIETARI DE LA WEB i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis del PROPIETARI DE LA WEB i a no utilitzar-los per, entre d’altres:

 1. Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.

 2. Introduir en la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics del PROPIETARI DE LA WEB o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals el PROPIETARI DE LA WEB presta els seus serveis.

 3. Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics del PROPIETARI DE LA WEB o de tercers i, si escau, extreure informació.

 4. Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació del PROPIETARI DE LA WEB o de tercers.

 5. Suplantar la identitat de qualsevol altre usuari.

 6. Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, o qualsevol altra forma de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es tingui l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

 7. Recollir dades amb finalitat publicitària i d’enviament de publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial sense la seva prèvia sol·licitud o consentiment.

Tots els continguts del lloc web, com ara textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, software, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra propietat del PROPIETARI DE LA WEB, sense que puguin entendre’s cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús de la web.

En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d’explotació.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat del PROPIETARI DE LA WEB, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés al mateix atribueixi a l’usuari cap dret sobre aquests.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibits.

L’establiment d’un hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre el PROPIETARI DE LA WEB i el propietari del lloc web en la qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part del PROPIETARI DE LA WEB dels seus continguts o serveis.

El PROPIETARI DE LA WEB no es fa responsable de l’ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les accions que realitzi sobre la base d’aquests.

4.1. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT EN L’ACCÉS I LA UTILITZACIÓ

El contingut d’aquest lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva integritat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

El PROPIETARI DE LA WEB exclou, fins on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

 1. La impossibilitat d’accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició, als quals s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’ofereixen.

 2. La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.

 3. L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i el present avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i a manera exemplificativa, el PROPIETARI DE LA WEB no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, el PROPIETARI DE LA WEB declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre webmàster (administrador del lloc web). La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la d’informar a l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. El PROPIETARI DE LA WEB no no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, per la qual cosa tampoc serà responsable del resultat obtingut. El PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza de l’establiment d’hipervincles per part de tercers.

4.2. PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat a les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d’enviar una notificació al PROPIETARI DE LA WEB identificant-se degudament i especificant les suposades infraccions.

4.3. PUBLICACIONS

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dona fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web ha d’entendre’s com una guia sense propòsit de validesa legal.

5. LEGISLACIÓ APLICABLE

Les presents condicions es regiran per la legislació espanyola vigent.

L’idioma utilitzat serà el castellà.