Centre Mèdic Carnet9

Certificat Mèdic seguretat privada

CENTRE MÈDIC CARNET9 està autoritzat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya per realitzar i emetre certificats mèdics oficials per a presentar-se a les proves físiques per a la obtenció de la titulació en matèria de seguretat privada.

Documentació necessària:

  • Una foto recent.
  • Carnet de identitat original en vigor (DNI/NIE).