Centre Mèdic Carnet9

Certificat Mèdic obtenció / renovació titulació nàutica (PNB, PER, patró de iot, capità de iot, patró de moto aquàtica)

CENTRE MÈDIC CARNET9 està autoritzat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya per  realitzar i emetre certificats d’aptitud psicofísica per la obtenció o renovació del títol de nàutica.

Documentació necessària:

  • Una Foto recent.
  • Carnet d’identitat original en vigor (DNI/NIE).
  • Fitxa Federativa (en cas de renovació).