Centre Mèdic Carnet9

Certificat mèdic permís conduir Manresa

Certificat Mèdic per l’obtenció / renovació / bescanvi (canje) / recuperació del permís de conduir

CENTRE MÈDIC CARNET9 és un Centre de Reconeixement  de Conductors (CRC), autoritzat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i per la Direcció General de Trànsit (DGT) per  realitzar i emetre certificats mèdics d’aptitud psicofísica per obtenir/renovar/bescanviar/recuperar el permís de conduir.

Documentació necessària:

  • Carnet d’identitat original en vigor (DNI/NIE).
  • Carnet de conduir antic (en cas de renovació).
  • Carnet que desitja bescanviar (en cas de canje).
  • No es necessari portar fotografia, li farem una foto digital gratuïta.

Es possible tramitar la renovació del carnet de conduir fins 3 mesos abans de la data de caducitat sense perdre la data de vigència. Una vegada obtingut el certificat mèdic, realitzarem  la tramitació de la renovació del carnet de conduir via telemàtica.

Li entregarem una autorització temporal vàlida per a conduir per tota Espanya, durant 3 mesos.

En aquest termini la D.G.T. li farà arribar al seu domicili el carnet de conduir definitiu.

Conduir amb el carnet caducat pot suposar-li una multa de 200€.