Centre Mèdic Carnet9

Certificat Mèdic obtenció / renovació llicència d’armes (tipus B, C, D, E, F)

CENTRE MÈDIC CARNET9 està autoritzat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya per  realitzar i emetre certificats d’aptitud psicofísica per a la obtenció o renovació de la llicència o autorització de tinença y us d’armes, de conformitat amb l’establert al Real Decret 2487/1998 de 20 de novembre.

Segons la legislació vigent, els menors de 60 anys han de obtenir el certificat mèdic cada 5 anys, els més grans de 60 anys l’han d’obtenir cada 2 anys i els més grans de 70 anys l’han d’obtenir anualment.

Documentació necessària:

  • Una foto recent.
  • Carnet de identitat original en vigor (DNI/NIE).
  • Llicència d’Armes (en cas de renovació).